Tryghed i Praktikken

Tryghed i Praktikken er et webbaseret læringsspil som forbereder sosu-elever på de dilemmaer og konflikter de kan møde i praksis i ældreplejen.

Tryghed i Praktikken er udviklet i samarbejde med SUS