TeleFisk

Telefisk er en sunhedsteknologisk webbaseret løsning til træning af verbalt sprog til patienter, der rammes af afasi.

TeleFisk er udviklet i samarbejde med Hammel Neurocenter