OUTBREAK

Vores kommende projekt OUTBREAK handler om pandemier og infektionsbiologi og bliver lavet til gymnasiets biologifag. Det bliver gratis at anvende og frit tilgængeligt i hele Danmark.

OUTBREAK vil eleverne påtage sig rollen som sygdomsbekæmpende forskere og epidemiologer, hvor de skal bekæmpe tre typer af sygdomsfremkaldere (patogener) – virus, bakterier og parasitter. Narrativet anvendes til at skabe en meningsfuld og udfordrende ramme for eleverne, hvor de via induktiv læring har mulighed for at udforske og eksperimenterer med et biologisk systems særlig dynamikker, på en måde som ellers er umuligt gennem praktiske eksperimenter eller traditionelle læringsmidler. Spillet bliver udviklet i HTML5, som gør spillet let tilgængeligt og let at udbrede, da spillet kan afvikles på alle platforme der kan kører en webbrowser.

OUTBREAK er støttet af Novo Nordisk Fonden