Hvorfor bruge læringsspil?

Moderne, digital læring handler ikke blot om at sætte strøm til bøger. Internetbaseret læring tillader tilgængelighed for alle, uafhængigt af tid, geografi, og teknologi. Moderne læring rummer også en uudnyttet kapacitet for interaktiv inddragelse og aktiv indlæring ved at gøre brug af læringsspil.

Læringsspil gør det muligt for eleven at manipulere læringsmaterialet direkte, hvilket giver mulighed for at eksperimentere og forstå forskellige dynamikker bedre end traditionelle læremidler. Læringsspil kan også simulere begreber, som ellers ville være omkostningsfulde, eller ligefrem umulige at lave som praktiske øvelser.

Læringsspil giver mulighed for at afveksle fra den normale undervisning, på en unik måde som stimulerer hukommelse, kognition og motivation ulig noget andet læringsmateriale. Endeligt tillader læringsspil, at den studerende elev kan udforske og eksperimentere i eget tempo og niveau, hvilket afhjælper personlige læringsveje og skaber et læringsrum uden frygt for at fejle.

Læringsspil er et nyttigt værktøj i den moderne lærers redskabskasse, da læringsspil kan sikre motivation, morskab og fastholdelse i en tid med fjernundervisning og e-læring.

Serious games til seriøse lærere og elever

Vi designer ud fra en filosofi der hedder, at undervisere skal have mest mulig gavn ud af vores læringsspil, og elever skal have den mest læringsrige, og involverende oplevelse overhovedet muligt.

Derfor er der i vores læringsspil særlige lærevejledninger, så du hurtigst muligt kan anvende vores læringsspil i undervisningen.