Jack the Riddler

Jack the Riddler er et multiplayer læringsspil, der ved hjælp af information gap øvelser og cooperative learning arbejder med det mundtlige kompetenceområde i engelskfaget i udskolingen. 

Eleverne spiller parvis på hver deres enhed. På hver deres skærm mangler de nogleinformation, som de sammen skal finde frem til ved at kommunnikere på engelsk. Læs mere på https://jacktheriddler.dk/

Jack the Riddler er støttet af Det Danske Filminsitut - Spilordningen