Jack the Riddler

Jack the Riddler er et multiplayer læringsspil, der ved hjælp af information gap øvelser og cooperative learning arbejder med det mundtlige kompetenceområde i engelskfaget i udskolingen. 

Eleverne spiller parvis på hver deres enhed. På hver deres skærm mangler de nogle stykker information, som de sammen skal finde frem til ved at kommunnikere på engelsk. Læs mere på https://jacktheriddler.dk/

Jack the Riddler er støttet af Det Danske Filminsitut - Spilordningen